Jerzy Nowosielski
Jerzy Nowosielski
Notatki, Część Czwarta

kurator: Andrzej Szczepaniak, luty – marzec 2008, Galeria Starmach, ul. Węgierska 5, 30-535 Kraków

Jerzy Nowosielski urodzony w 1923 r. w Krakowie. Studia rozpoczął w czasie okupacji hitlerowskiej w Kunstgewerbeschule, potem kontynuował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1945-1947. Od 1945-1949 członek Grupy Młodych Plastyków, a od 1957 r. członek i założyciel Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. W latach 1957-1962 był pedagogiem w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, a następnie od 1962 r. w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 1976 uzyskał tytuł profesora. Uczestniczył w blisko 100 wystawach indywidualnych i ponad 250 zbiorowych w Polsce i za granicą. Jest autorem wielu polichromii w obiektach sakralnych i cerkwi w Białym Borze. Jest także laureatem nagród państwowych i prestiżowych wyróżnień środowisk artystycznych. Jego prace znajdują się we wszystkich ważniejszych kolekcjach muzealnych sztuki współczesnej w Polsce, jak również w wielu zbiorach prywatnych na całym świecie. W tym roku 7 stycznia obchodził 85 urodziny. Po kilku latach powracamy do rozpoczętego w 2000 roku cyklu notatek prezentującego nie pokazywane wcześniej prace na papierze Jerzego Nowosielskiego.

Strona:     1   2 
EN PL