Emilia Bohdziewicz (1941-1994)
Jedenaście możliwych układów linii wertykalnych i horyzontalnych

 

Na kolejnych stronach rozwija się precyzyjnie przeprowadzony eksperyment: badanie charakteru poszczególnych kompozycji wynikających z przemieszczania się linii oraz analizowanie relacji między podłożem a kontrastującymi z nim i zarazem uzupełniającymi go przeszyciami. Praca ta ukazuje zainteresowania autorki – Emilii Bohdziewicz, strukturą surowego materiału, cyklicznością, porządkowaniem elementów, stosunkiem fragmentu do całości oraz poznawaniem rozwijającym się w czasie.

 

 
EN PL