Emilia Bohdziewicz (1941-1994)
Jedenaście możliwych układów linii wertykalnych i horyzontalnych

 

Długie, opisowe i objaśniające tytuły, charakterystyczny materiał, wykorzystywanie elementarnie prostych znaków. Konstrukcja dzieła Jak połączyć ze sobą... została kontynuowana przy budowaniu kolejnej pracy: Jedenaście możliwych układów linii wertykalnych i horyzontalnych, prezentowanej podczas kolejnego Biennale (1979) i stanowiącej punkt wyjścia dla wystawy w Galerii Starmach.

 

 
EN PL