Emilia Bohdziewicz (1941-1994)
Jedenaście możliwych układów linii wertykalnych i horyzontalnych

Tego typu eksperymenty artystka kontynuowała również w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, m.in. w 1987 roku na I Wystawie Tkaniny Międzynarodowej w Kioto zaprezentowała jedną z bardziej monumentalnych tkanin, zatytułowaną 256 możliwych układów znaku zawierającego osiem elementów.

 

 
EN PL