Emilia Bohdziewicz (1941-1994)
Jedenaście możliwych układów linii wertykalnych i horyzontalnych

Bohdziewicz wykonywała swoje prace ręcznie lub na maszynie, która przypominała artystce o matce. Jednocześnie owa maszyna stanowiła przedłużenie i zarazem uzupełnienie ciała twórczyni. Tkaniny wymagały od autorki cierpliwości, skupienia oraz dużego nakładu pracy. Nasuwa się oczywiste skojarzenie z pracami domowymi i z domowym krzątaniem, które dla Bohdziewicz było wyjątkowo ważne, atystka wysoko ceniła możliwość łączenia pracy domowej z pracą artystyczną. Stąd też porównanie z robótkami domowymi nie będzie w tym przypadku rozpatrywane pejoratywnie, jak najbardziej zasadnym wydaje się przywołanie całego arsenału prac związanych z tkaniną, począwszy od dziergania, wyszywania, zszywania, po plecenie i haftowanie oraz robienie na drutach.

 

 
EN PL