Jules Spinatsch
Ślepy zaułek (2018)

 Dla Miesiąca Fotografii w Krakowie 2018 Jules Spinatsch opracował nową prezentację projektu Vienna MMIX – Panoramę spiralną. 10 008 obrazów wyciętych z dwóch egzemplarzy oryginalnej książki naklejono we wnętrzu spiralnie uformowanej ściany. Z jednej strony spirala odwołuje się do pierwotnej prezentacji dzieła w formie panoramy sferycznej, z drugiej zaś artysta zaskakuje nas ślepym zaułkiem. Czy to nawiązanie do filmu Romana Polańskiego Matnia (Cul-de-Sac, 1966), jak sugeruje tytuł wystawy? Czy może jest to analogia do przytłaczającego strumienia danych?

 
EN PL