STARMACH GALLERY

Jerzy Nowosielski, "Pejzaż z Bolkowa", 1967

Fundacja Nowosielskich

 

ul. Węgierska 5

30-535 Kraków, Poland

T:  +48 12 656 43 17, +48 12 656 49 15

F:  +48 12 656 55 16

 

W budynku przy ul. Węgierskiej 5 mieści się też siedziba Fundacji Nowosielskich powołanej do istnienia w maju 1996 roku z inicjatywy
Zofii i Jerzego Nowosielskich. Celem tej instytucji jest wspieranie i promowanie najwartościowszych zjawisk we współczesnej kulturze,
tak polskiej jak i światowej, poprzez organizację wystaw, sympozjów i sesji naukowych oraz wymianę kulturalną z ośrodkami artystycznymi w kraju i za granicą, wspieranie dokonań twórców różnych pokoleń i różnych kierunków oraz poprzez ustanowienie corocznej Nagrody Fundacji Nowosielskich i przyznawanie wybijającym się młodym
twórcom różnych form stypendialnej pomocy a także dokumentowanie i pełna inwentaryzacja dzieł - tak malarskich jak i piśmienniczych - Jerzego Nowosielskiego oraz inspirowanie naukowych badań
nad jego twórczością.

 

2019 © Galeria Starmach, Poland, 30-535 Kraków, ul. Węgierska 5, T: +48 12 656 49 15‬