Alberto Giacometti. Moja rzeczywistosć. Paryż bez końca. Późne litografie


Wstęp Dusana Brozmana i Urszuli Kropiwiec, teksty Alberta Giacometiego Moja rzeczywistość i Paryż bez końca w tłumaczeniu Marka Kędzierskiego, tekst Reinholda Hohla Alberta Giacomettiego album Paryż bez końca, ilustrowana biografia artysty, reprodukcje prac artysty.
Redakcja katalogu Barbara Andrunik, Urszula Kropiwiec, tłumaczenia tekstów na język polski Barbara Andrunik, Marek Kędzierski, Daria Kołacka, opracowanie graficzne Zbigniew Prokop. Wydawnicto Galeria Starmach, Kraków 2003, ISBN 83-913075-5-7. 88 stron, 60 czarno-białych ilustracji, format 22 x 16 cm, oprawa miękka szyta, nakład 300 egzemplarzy
EN PL