I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później


Wstęp Teresy i Andrzeja Starmachów, wprowadzenie Marka Świcy, rozmowy z żyjącymi artystami biorącymi udział w wystawie w 1948 roku, wspomnienia artystów-uczestników, noty biograficzne, recenzje wystawy, materiały dotyczące działalności Klubu Młodych Plastyków w Krakowie, teksty referatów, kalendarium za lata 1945-1949 opracowane przez Józefa Chrobaka, kwerenda prac artystów, uczestników I Wystawy Sztuki Nowoczesnej znajdujących się w zbiorach publicznych w Polsce, obszerny materiał ilustracyjny i źródłowy poświęcony wystawie.
Redakcja katalogu Józef Chrobak, Marek Świca, współpraca Małgorzata Daria Niechoda, Jarosław Suchan, Piotr Cypryański, Monika Kozień-Świca, Łukasz Drgas, projekt katalogu Zbigniew Prokop. Wydawnictwo Starmach Gallery, Kraków 1998, ISBN 83-906073-6-0. 343 strony, 360 czarno-białych ilustracji, format 25 x 21,5 cm, oprawa miękka klejona, nakład 500 egzemplarzy.
EN PL